Infotund teemal „Õppima Ameerikasse ülikooli?!“

 

Esmaspäeval, 19.11 kell 14.00 toimub raamatukogus II korrusel infotund teemal „Õppima Ameerikasse ülikooli?!“

Infotunni viivad läbi Epp Kirs ja Eha Teder, kes on TalTechi Ameerika Teabepunkti töötajad.

Oma kogemusest vahetusüliõpilasena Eestis räägib Alisa Redding, English Teaching Assistant Innoves  (Rhodes College, Tennessee, 2018).

Jagatakse  infot õppimisvõimaluste kohta USAs -  alates sellest, kuidas infot leida, mis kanalid on kõige usaldusväärsemad, soovitatuimad ülikoolid, kui varakult on vaja asju ajama hakata, kui on soov õppima minna, viisateemad,  räägivad väga põhjalikult vajalikest testidest-vestlustest (millele vestluste puhul rõhku panna ja mida neis hinnatakse), eelkõige nö. sisulisi teadmisi-kogemusi.

Õpetajatel, kes soovivad osaleda klassiga, palume registreerida katrin@kuressaare.ee

***

Ameerika Teabepunkt (II korrusel)

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond avas 13. aprillil 2005. aastal meie raamatukogu lugemissaalis Ameerika Teabepunkti.

Ameerika teabepunktide loomise ideeks on informatsiooni jagamine Ameerika Ühendriikide kohta paikades, mis on pealinnast ja seal asuvast USA saatkonnast kaugel. See teabepunkt oma Ameerika Ühendriikides välja antud ja selle maa ajalugu, kultuuri ja kaasaegset elu tutvustavate raamatute, ajakirjade ning videotega aitab teabepunkti külastajatel Ameerika Ühendriike paremini ja sügavamini tundma õppida.

Lisaks raamatutele ja ajakirjadele saavad huvilised otsida Ameerika-teemalist infot ka teabepunktis oleva arvuti abil.

Tänu saatkonna märkimisväärsele toetusele on suurenenud pidevalt teabepunkti kogu ja uuenenud tehnilised vahendid. Inglisekeelne kogu ja keelematerjalid toetavad keeleõpet. Praegu on teabepunktis ligi 2000 raamatut, sealhulgas rikkalik valik teatmeteoseid ja ilukirjandust nii lastele kui täiskasvanutele, üle 200 filmi (video, DVD) jt. teavikuid, mis annavad hea ülevaate USA kõikidest eluvaldkondadest. Samuti on külastajatele kohapeal kasutamiseks 2 Kindle e-lugerit.

Mida me pakume?

  • Kohapeal lugemiseks kui ka koju laenutamiseks põhjalikku kogu ingliskeelset Ameerikat tutvustavat teatmekirjandust ja ilukirjandust.
  • Inglise keele õppematerjale (sh. TOEFL testide materjalid)
  • Filmikogu Ameerika filmidest
  • Mac'i kasutusvõimalust Ameerika-teemalise info otsimiseks
  • Kohapeal kasutamiseks e-lugereid Kindle (sisaldavad ingliskeelset kirjandust) ja Nook (eestikeelse kirjandusega, küsida internetipunktist), samuti on kohapeal võimalik kasutada digitaalset joonistuslauda Wacom Intuos Pro.
  • Vahendame informatsiooni õppimisvõimaluste kohta USAs.
  • Korraldame erinevaid Ameerikat tutvustavaid üritusi - loenguid, kohtumisi Ameerikas elanud ja töötanud inimestega, näituseid jm.

NB! Raamatukogutundide raames korraldame õpilastele ka Ameerika nurga võimalusi ja raamatuid tutvustavaid rühmakoolitusi, filmivaatamisi, tähtpäevadele pühendatud üritusi. Täpsem info katrin@kuressaare.ee

Ootame kõiki huvilisi tutvuma meie fondiga ja seda aktiivselt kasutama!

Ameerika teabepunkti kontaktandmed

Katrin Sepp
45 20 727